Karate

Tommys dojo

Karate is een vechtkunst die is ontstaan op de Riukiu-eilanden, waaronder het eiland Okinawa, Japan.

Bij karate ligt de nadruk vooral op het gebruik van stoot-, trap- en afweertechnieken. In het curriculum van sommige karatestijlen komen ook worpen, klemmen, verwurgingen en worsteltechnieken voor.

Een beoefenaar van het karate wordt een karateka genoemd.

Karate behoort tot de harde vechtkunsten. Het bevat echter meer dan alleen de fysieke toepassing van agressie. Discipline speelt bij de beoefening een zeer belangrijke rol. Hoewel er wedstrijden worden gehouden, gaat het bij karate niet om het winnen of verliezen. De Karateka zoekt naar rust in zijn karakter, ook als beoefenaar van deze sport.

Karate mag uitsluitend voor zelfverdediging gebruikt worden en zoals een gezegde luidt: “Karate Ni Sente Nashi” : In karate is er geen eerste aanval.

Dit gezegde wordt eenvoudig opgevat als een gedragsregel van niet aanvallen. Toch op een dieper niveau luidt een uitleg dat een geoefende karateka een aanval van een tegenstander kan anticiperen. Ander beroemde gezegden luiden : Een vermeden gevecht is een gewonnen gevecht !

Tai Jutsu omvat dezelfde stoot en trap technieken als iedere Karate stijl. Maar onze Tai Jutsu stijl heeft geen officieel Kata.

Daarom werken wij samen met het Wijnegem Karate center. Onze overeenkomst luidt dat zij ons tien Kata aanleren. Deze kata worden geacht gekend te worden voor een bepaalde Dan graad van de Tai Jutsuka. Als Sensei Tai Jutsu leer ik hen rol en – valtechieken.

Deze samenwerking is uniek. Dit bewijst dat wij geen concurrenten zijn. Wij trainen sportief netjes naast elkaar en leren van elkaar.