Tijgers

Tommys dojo

Onze Tijgers verwijzen naar onze jongste groep.
Deze kinderen zetten in hun kleuterjaren al hun eerste stapjes bij ons. Zij beginnen vanaf 4 jaar en blijven deze groep vervolledigen tot wanneer zij naar het eerste leerjaar mogen gaan.

Onze Tijgers spelen en leren door te spelen. Zij moeten hun lichamelijke capaciteiten nog leren kennen en door veel te bewegen zullen zij meer en meer ontdekken. We gaan letterlijk springen, vliegen, duiken, vallen en weer opstaan. En doorgaan !! Door de wekelijkse interactie met elkaar leren de kinderen elkaar kennen en leren ze sociaal met elkaar omgaan.
Door de spelvariatie leren zijn oefeningen correct uitvoeren en leren zij hun lichaam kennen. Ook de verhoudingen tussen groter en kleiner, ver en dichtbij, sterk en minder sterk, snel en nog sneller, bewegen en reageren, kijken en luisteren, vertellen en vragen stellen.
Deze trainingen zijn opgebouwd van een voorbereiding ( in spelvorm ) naar een technische vorm. Om als laatste een volledig spel te spelen. Zelfs in deze context leren zij al basisvormen Tai Jutsu.
Examen zijn hier niet. Zij krijgen na een aantal lessen een streepje op hun gordel na het samen oefenen.
Iedere les telt 30 minuten.