Wat is Tai Jutsu?

Tommys dojo

Tai Jutsu is een moderne zelfverdedigingssport die zijn oorsprong heeft uit oude krijgskunsten. Tai Jutsu dateert uit de tijd toen Samurai en de Ninja diegene waren die de strijd beslisten.

Tai Jutsu is het close combat systeem van de Ninja. Vertaald betekend Tai Jutsu : Techniek van het lichaam. Het is ongewapende zelfverdediging tegen zowel gewapende als ongewapende tegenstanders.

In het heden wordt in de volksmond snel gesproken over een verdedigingssport. Voor Tai Jutsu klopt dit echter niet want wij hebben geen vorm van competitie. Zelfverdediging heeft geen ruimte voor regels over wat mag en niet mag. Doch wordt het wettelijk kader van de zelfverdediging wel meegegeven tijdens de training. De enige vorm van competitie die wij hanteren is de gezonde, motiverende onderlinge competitie tijdens de fysieke voorbereiding voor de training.

Wie goed kijkt, ziet in het Tai Jutsu ook elementen van andere oude krijgskunsten. Waaronder worpen uit het Judo, klemtechnieken uit het Aikido, traptechnieken uit het Karate en de valtechnieken uit het Ju Jutsu / Jiu Jitsu.

De waaier in Tai Jutsu gaat nog verder. In combinatie van al deze mogelijkheden word er getraind op twee manieren : statisch en dynamisch.

Statische training : het aanleren van technieken in detail. Samen met een partner die een enkelvoudige aanval zal uitvoeren waarop dan een verdediging word op uitgevoerd.

Dynamische training : het snel en vloeiend zonder stoppen uitvoeren van de statisch technieken in een één vs één training of een één vs één gevecht.

Tai Jutsu biedt een uitdaging op zowel fysiek als op technisch vlak. Het geeft rust door de budocode waar wij naar streven in een wereld van stress en onbegrip.